Cihad Bölümü

Cizye Ve Cizye ile ilgili Hükümler

Cizye Ve Cizye ile ilgili Hükümler

Hadis No : 1081
Ravi: Muaz İbnu Cebel
Tanım: Resulullah (sav), kendisini Yemen’e gönderdiği zaman, ihtilam olan herkesten (vergi olarak) bir dinar veya -Yemen’de imal edilen bir kumaş olan meafiriden, bir dinara tekabül eden miktarda almasını emretti.”

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 30, (3038, 3039); Tirmizi, Zekat 5, (623); Nesai, Zekat 8, (25-26)

 

Hadis No : 1082
Ravi: Ca’fer İbnu Muhammed
Tanım: Ca’fer İbnu Muhammed babasından naklediyor: “Ömer İbnul-Hattab (ra) Mecüsileri mevzubahis ederek: “Onlar hakkında nasıl hareket etmem gerektiğini bilmiyorum” dedi. Abdurrahman İbnu Avf (ra): “Sana şehadet ederim ben Resulullah (sav)’ın şöyle şöyle dediğini işittim: “Onlara, Ehl-i Kitab’a davrandığınız gibi davranın”.

Kaynak: Muvatta, Zekat 42 (1, 278)

 

Hadis No : 1083
Ravi: İbnu Şihab
Tanım: Bana ulaştı ki, “Resulullah (sav) Bahreyn Mecusilerinden cizye almıştır, keza Hz. Ömer (ra) İran Mecusilerinden, Hz. Osman (ra) da Berberilerden cizye almıştır.”

Kaynak: Muvatta, Zekat 41, (1, 278)

 

Hadis No : 1084
Ravi: Enes
Tanım: Anlattığına göre, Resulullah (sav) Dümetli Ükeydir’den de cizye aldı.

Kaynak:

 

Hadis No : 1085
Ravi: Harb İbnu Ubeydillah
Tanım: Harb İbnu Ubeydillah, baba tarafından dedesi Umeyr es-Sakafi (ra)’den nakleder: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Haraç Yahudi ve Hıristiyanlardan alınan vergidir. Müslümanlara haraç yoktur.” Bir rivayette “uşur yoktur” buyurmuştur.

Kaynak: Ebu Davud, Harac 33, (3046-3049)

 

Hadis No : 1086
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: (Babam) Ömer (ra) Nebat ahalisinden buğday ve zeytinyağından öşrün yarısı (yirmide bir nisbetinde) vergi alırdı. Bu davranışıyla kasdı Medine’ye bunlardan çokça gelmesini sağlamaktı. Kıntiyye (denen buğday ve arpa dışında kalan, nohut, mercimek, bakla nevinden tahıl) dan da öşür alıyordu.”

Kaynak: Muvatta, Zekat 46, (1, 281)

 

Hadis No : 1087
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir yerde iki kıblenin varlığı uygun olmaz. Müslüman kimseye cizye yoktur.” Süfyan merhum der ki: “Bunun manası şudur: “Bir zımmi, kendisine cizye vermesi gerektikten sonra (vergisini henüz ödemeden) Müslüman olursa, artık bu vergi ondan düşer.”

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 34, (3053); Tirmizi, Zekat 11, (633)

 

Hadis No : 1088
Ravi: Muaz
Tanım: Kim kendi boynuna cizye akdi yaparsa, Resulullah (sav)’ın gittiği yoldan (sünnetten) beri olmuş olur.

Kaynak:

 

Hadis No : 1089
Ravi: Ebu’d Derda
Tanım: Resulullah (sav) efendimiz buyurdular ki: “Kim bir araziyi haracı ile birlikte (satın) alırsa hicretinden rücü etmiş demektir. Kim de bir kafirin boynundan zilleti kaldırıp onu kendi boynuna koyarsa İslam’a sırtını dönmüş olur.” Sinan İbnu Kays der ki: Halid İbnu Ma’dan bu hadisi benden işitince bana: “Bunu sana Şebib mi rivayet etti?” dedi. “Evet” dedim, “öyleyse” dedi, “gidince, söyle bu hadisi bana yazıp göndersin.” Sinan İbnu Kays devamla dedi ki: “(Şebib’e) söyledim, onun için hadisi yazıverdi. Tekrar geldiğim zaman Halid İbnu Ma’dan kağıdı sordu. Ben de verdim. Okuyup bu hadisi işitince sahip olduğu arazinin hepsini terketti.

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 38, (3082)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu