Namaz Bölümü

Namazda Okunan Sure ile ilgili Hadisler

Namazda Okunan Sure ile ilgili Hadisler

Hadis No : 2528
Ravi: Ebu Bürde
Tanım: Resulullah (sav) sabah namazında altmış-yüz arasında ayet okurdu.”

Kaynak: Nesai, İftitah 112, (2, 107); Buhari, Mevakit 11, 13, 39, Ezan 104; Müslim, Mesacid 2, (1, 246), 16,

 

Hadis No : 2529
Ravi: Amr İbnu Hureys
Tanım: Resulullah (sav)’ın sabah namazında İza’ş-şemsu küvviret suresini okuduğunu işittim.

Kaynak: Müslim, Salat 164, (456); Ebu Davud, Salat 135, (817); Nesai, İftitah 44, (2,157)

 

Hadis No : 2530
Ravi: Abdullah İbnu Saib
Tanım: Resulullah (sav) bize Mekke’de sabah namazı kıldırdı. Mü’minun süresini kıraat buyurarak namaza başladı. Hz. Musa ve Harun’un zikrine gelince -veya Hz. İsa’nın zikrine, ravi burada tereddüt etti. Resullullah (sav)’ı bir öksürük tuttu, hemen rüküya gitti.” (Hadis Buhari’de muallak olmuştur)

Kaynak: Buhari, Ezan 106; Müslim, Salat 163, (455); Ebu Davud, Salat 89, (648, 649); Nesai, İftitah 76, (2,1

 

Hadis No : 2531
Ravi: Cabir İbnu Semüre
Tanım: Resulullah (sav) sabah namazında Kaf ve’l-Kurani’l-Mecid ve benzeri bir sure okurdu. Aleyhissalatu vesselam diğer namazları hafif kıldırırdı.

Kaynak: Müslim, Salat 168, (458)

 

Hadis No : 2532
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) cuma günü, sabah namazında Elif-lam-mim Tenzil es’Secde, ve Hel eta ala’l-insani hinun mine’d-dehr surelerini okurdu. Yine Resulullah (sav) cuma namazında Cu-ma ve Münafikun surelerini okurdu.

Kaynak: Müslim, Cuma 64, (879); Ebu Davud, Salat 218, (1074); Tirmizi, Salat 375, (520); Nesai, Cuma 38, (3,

 

Hadis No : 2533
Ravi: Urve
Tanım: Hz. Ebu Bekr es-Sıddik (ra) sabah namazını kıldırdı. Namazın her iki rek’atinde Bakara suresini okudu.

Kaynak: Muvatta, Salat 33

 

Hadis No : 2534
Ravi: Fürafisa İbnu Umeyr el-Hanefi
Tanım: Ben Yusuf süresini, Osman İbnu Affan (ra)’ın sabah namazlarındaki kıraatinden öğrendim. Çünkü o, bu süreyi çok sık okurdu.”

Kaynak: Muvatta, Salat 35, (1, 82)

 

Hadis No : 2535
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Anlatıldığına göre, sabah namazının birinci rekatinde Enfal’den kırk ayet kadar, ikinci rekatinde ise mufassal sürelerden birini okumuştur. [(Rezin ilavesidir. Buhari muallak (senetsiz) olarak tahric etmiştir. (Ezan 106)]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 2536
Ravi: Amr İbnu Rebi’a
Tanım: Hz. Ömer İbnu’l-Hattab (ra)’ın arkasında sabahı kıldık. Namazda Yusuf ve Hacc surelerini ağır bir kıraatle okudu. Bunun üzerine Amr’e: “Öyleyse fecir doğarken namaza başlamış olmalıdır” dendi. O da: “Evet!” diye cevap verdi.

Kaynak: Muvatta, Salat 34, (1, 82)

 

Hadis No : 2537
Ravi: Muaz İbnu Abdillah el-Cüheni
Tanım: Cüheyne kabilesine mensup bir zat bana: “Resulullah (sav)’ın sabah namazının her iki rek’atinde de iza zülzilet süresini okuduğunu işittim, bilmiyorum unutarak mı böyle yaptı, bilerek mi okudu” dedi.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 134, (816)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu