Namaz Bölümü

Mekruh Vakitler ile ilgili Hadisler

Mekruh Vakitler ile ilgili Hadisler

Hadis No : 2404
Ravi: Ukbe İbnu Amir
Tanım: Üç vakit vardır ki, Resulullah (sav) bizi o vakitlerde namaz kılmaktan veya ölülerimizi mezara gömmekten nehyetti: 1. Güneş doğmaya başladığı andan yükselinceye kadar. 2. Öğleyin güneş tepe noktasına gelince, meyledinceye kadar. 3. Güneş batmaya meyledip batıncaya kadar.

Kaynak: Müslim, Müsafirin 293, (831); Ebu Davud, Cenaiz 55, (3192); Tirmizi, Cengiz 41, (1030); Nesai, Mevak

 

Hadis No : 2405
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hiç biriniz, güneşin doğması ve batması esnasında namaz kılmaya kalkmasın.”

Kaynak: Buhari, Mevakit 31,30, Hacc 78; Müslim, Müsafirin 289, (838); Muvatta, Kur’an 47, (1, 220); Nesai, M

 

Hadis No : 2406
Ravi: Abdullah es-Sunabihi
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Güneş, beraberinde şeytanın boynuzu olduğu halde doğar, yükselince ondan ayrılır. Bilahare istiva edince (tepe noktasına gelince) ona tekrar mukarenet (yakınlık) peydah eder. Zevalden sonra (tepe noktasından ayrılıp batıya meylettimi) ondan yine ayrılır. Batmaya yakın tekrar ona yakınlık peydah eder, batınca ondan ayrılır.” Resulullah (sav) işte bu vakitlerde namaz kılmaktan men etti.

Kaynak: Muvatta, Kur’an 44, (1, 219); Nesai, Mevakit 31, (1, 275)

 

Hadis No : 2407
Ravi: Amr İbnu Abese es’Sülemi
Tanım: Bir gün Resulullah (sav)’a: “Ey Allah’ın Resulü!” dedim, “Allah’a biri diğerinden daha yakın olan bir saat var mıdır (veya- Allah’ın zikri taleb edilen daha yakın bir saat var mıdır?)” “Evet,” dedi, “vardır. Allah’ın kula en yakın olduğu zaman gecenin son kısmıdır. Eğer bu saatte Aziz ve Celil olan Allah’a zikredenlerden olabilirsen ol. Zira o saatte kılınan namaz, güneş doğuncaya kadar (meleklerin) beraberlik ve şehadetine mazhardır. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından doğar ve bu doğma anı kafirlerin ibadet vakitleridir. O esnada, güneş bir mızrak boyunu buluncaya ve (sarı, zayıf) ışıkları kayboluncaya kadar namazı bırak. Bundan sonra namaz -güneş gün ortasında mızrağın tepesine gelinceye kadar- yine (meleklerin) beraberlik ve şehadetine mazhardır. Güneşin tepe noktasına gelme saati, cehennem kapılarının açıldığı ve cehennemin coşturulduğu bir saattir; namazı (eşyaların gölgesi) doğu tarafa sarkıncaya kadar terkedin. Bundan sonra namaz -güneş batıncaya kadar- meleklerin beraberlik, ve şehadetine mazhardır. Güneş, batarken de bu beraberlik ve şehadet kalmaz, çünkü o, şeytanın iki boynuzu arasında kaybolur. O sırada yapılacak ibadet kafirlerin ibadetidir.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 299, (1277); Nesai, Mevakit 35, (1, 279, 280); Müslim, Müsafirin 294, (832)

 

Hadis No : 2408
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sabah namazını kıldıktan sonra güneş yükselinceye kadar artık namaz yoktur. İkindiyi kıldıktan sonra da güneş batıncaya kadar namaz yoktur.”

Kaynak: Buhari, Mevakit 31; Müslim, Müsafirin 288, (827); Nesai, Mevakit 35, (1, 277, 278)

 

Hadis No : 2409
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Nazarımda pek değerli birçok kimse -ki bence onların en değerlisi Hz. Ömer’di- şu hususta şahidlik ettiler: “Resulullah (sav), sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar, ikindi namazından sonra da batıncaya kadar namaz kılmayı yasakladı.”

Kaynak: Buhari, Mevakit 30; Müslim, Müsafirin 286, (826); Ebu Davud, Salat 299, (1276); Tirmizi, Salat 134,

 

Hadis No : 2410
Ravi: Nadr İbnu Abdirrahman
Tanım: Nadr İbnu Abdirrahman, ceddi Muaz (ra)’dan anlattığına göre, der ki: “Muaz İbnu Afra ile birlikte tavafta bulundum, (tavaftan sonra kılınan iki rekatlik tavaf namazını) kılmadı. Kendisine: “Namaz kılmıyor musun?” diye sordum. Şu cevabı verdi: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “İkindi (namazı)ndan sonra güneş batıncaya kadar namaz yoktur. Sabah (namazın)dan sonra da güneş doğuncaya kadar namaz yoktur.”

Kaynak: Nesai, Mevakit 11, (1, 258)

 

Hadis No : 2411
Ravi: Aişe
Tanım: Ömer vehme düştü (yanıldı). Resulullah (sav): “Namaz kılmak için güneşin batma ve doğma zamanını taharri etmeyin (araştırıp seçmeyin). Çünkü o, şeytanın iki boynuzu arasında doğar.” diye yasakladı. (Müslim, şu ziyadede bulundu: “Resulullah (sav) ikindiden sonraki iki rekati hiç bırakmadı.”)

Kaynak: Müslim, Müsafirin 296, (833); Nesai, Mevakit 35, (1, 279)

1 2Sonraki sayfa

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu