Hacc Ve Umre Bölümü

Mekke’ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı

Mekke’ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı

Hadis No : 1524
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav), Mekke’ye Keda’dan Batha’nın yanındaki yukarı yoldan girdi ve aşağı yoldan da çıktı.

Kaynak: Buhari, Hacc 41, 15; Müslim, Hacc 223 (1257); Ebu Davud, Menasik 45, (1866, 1867); Nesai, 105, (5, 2

 

Hadis No : 1525
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Ravi’den anlatıldığına göre kendisi, iki dağ yolu arasındaki Zu-Tuva nam mevkide geceyi geçirir, sonra Mekke’nin yukarı yolundan şehre girerdi. Hacc veya umre yapmak niyetiyle Mekke’ye geldiği vakit, devesini doğruca Beytullah’ın kapısının yanında ihdırırdı. Sonra (hayvandan iner) Mescid-i Haram’a girer, Haceru’l-Esved rüknüne gelir, oradan başlayarak yedi kere Beyt’i tavaf eder, ilk üçünde koşar, dördünde de yürürdü. Sonra tavaftan çıkar, evine dönmezden önce iki rek’at namaz kılar, Safa ile Merve arasında da tavafta (say) bulunurdu. Hacc ve umreden çıktığı zaman, Zülhuleyfe’deki Batha’da devesini ıhtırırdı. Orada Resulullah (sav) da devesini ıhtırırdı.

Kaynak: Buhari, Hacc 38, 29, 148, 149; Müslim, Hacc 226 (1259); Muvatta, Hacc 6, (1, 324); Ebu Davud, Menasi

 

Hadis No : 1526
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra) Muhassab’da öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarını kılar, bir miktar uyurdu. İbnu Ömer (ra), Resulullah (sav)’ın böyle yaptığını söylerdi.

Kaynak: Buhari, Hacc 149; Müslim, Hacc 337, (1310); Muvatta, Hacc 207; Tirmizi, Hacc 81, (921); Ebu Davud, M

 

Hadis No : 1527
Ravi:
Tanım: Müslim’in bir rivayetinde: “İbnu Ömer (ra) tahsib’i (Muhassab’da konaklamayı) sünnet bilirdi” denir.

Kaynak:

 

Hadis No : 1528
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Tahsib (menasike dahil olan) bir şey değildir, o, Resulullah (sav)’ın konakladığı bir konaklama yeridir.

Kaynak: Buhari, Hacc 147; Müslim, Hacc 341, (1312); Tirmizi,Hacc 81, (921)

 

Hadis No : 1529
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav), oraya inmiştir, çünkü orası, yola çıkmaya daha uygundur.

Kaynak: Buhari, Hacc 147; Müslim, 339, (1311); Tirmizi, Hacc 82, (923); Ebu Davud, Menasik 87, (2008)

 

Hadis No : 1530
Ravi: Ebu Rafi’
Tanım: Resulullah (sav) Mina’dan ayrıldığı zaman Ebtah’a inmemi emretmedi. Fakat ben önceden gelip oraya bir çadır kurdum. Sonra O (sav) da gelip oraya indi.”

Kaynak: Müslim, Hacc 342, (1313); Ebu Davud, Menasik 87, (2009)

 

Hadis No : 1531
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra) Mekke’ye girmek için guslederdi.

Kaynak: Tirmizi, Hacc 29, (852)

 

Hadis No : 1532
Ravi:
Tanım: Bir rivayette: “Resulullah (sav) Mekke’ye girmek için gusletti” denmiştir.

Kaynak: Tirmizi, Hacc 29 (852)

 

Hadis No : 1533
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Mina gecelerinde, hiçbir hacı, Mina Akabesi’nin gerisinde geceyi geçirmemelidir.

Kaynak: Muvatta, Hacc 209, (1, 406)

 

Hadis No : 1534
Ravi:
Tanım: Bir diğer rivayet şöyle: “Hz. Ömer (ra), (eyyam-ı Mina’da hususi) adamlar göndererek, halkın Akabe’nin gerisine (Mina cihetine) girmelerini sağlardı.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 208, (1-406)

 

Hadis No : 1535
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Hz. Abbas, Kabe ile ilgili sikaye vazifesi kendi sorumluluğunda olduğu için, eyyam-ı Mina’yı Mekke’de geçirmek için izin istedi. Resulullah (sav) da ona izin verdi.

Kaynak: Buhari, Hacc 133, 75; Müslim, Hacc 346, (1315); Ebu Davud, Menasik 75, (1959)

 

Hadis No : 1536
Ravi: Ala İbnu’l-Hadrami
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Muhacir olanlar, mensiklerini tamamladıktan sonra Mekke’de üç gün kalırlar.”

Kaynak: Buhari, Menakıbu’l-Ensar 47; Müslim, Hacc 441, (1352); Tirmizi, Hacc 103, (949); Ebu Davud, Menasik

 

Hadis No : 1537
Ravi: Cabir
Tanım: Anlatıldığına göre, kendisine: “Kişi Beytullah’ı görünce ellerini kaldırır mı.” diye sorulunca şu cevabı vermiştir: “Resulullah (sav)’la haccettik. O zaman biz bunu yapardık.” (Bu metin Tirmizi’ye aittir. Mevzu üzerine, Ebu Davud ve Nesai’den gelen metin müteakip rivayettedir)

Kaynak: Tirmizi, Hacc 32, (955)

 

Hadis No : 1538
Ravi: Cabir
Tanım: Ebu Davud ve Nesai’de bu rivayet şu şekildedir: “Bu hususta soruldu, şu cevabı verdi: “Yahudilerden başka birisinin yaptığını görmedim. Resulullah (sav)’la birlikte haccettik, bunu yapmadık.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 46, (1870); Nesai, Hacc 122 (5, 212)

 

Hadis No : 1539
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) ilerledi, Mekke’ye girdi. (Doğru Beytullah’a giderek) Hacerul-Esved’e geldi, (ilk iş) onu istilam buyurdu. Sonra Beytullah’ı (yedi şavtta) tavaf etti. (Tavaf tamamlanınca) Safa tepesine geldi, oradan Beytullah’a baktı. Ellerini kaldırıp Allah’ı (tekbir, tehlil, tahmid ve tevhidlerle) zikretmeye başladı ve Allah’ın zikretmesini dilediğince zikretti, dua etti. Bu sırada Ensar (ra) da onun aşağısında (aynı şekilde zikir ve duada bulunuyordu).

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 46, (1872)

 

Hadis No : 1540
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra) Mekke’den (ayrılıp Medine’ye) yönelmişti. Kudeyd’e gelmişti ki, kendisine Medine’den bir haber ulaştı. Bunun üzerine, ihramsız olarak Mekke’ye döndü.

Kaynak: Muvatta, Hacc 248 (1, 423)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu