Hacc Ve Umre Bölümü

Mikat ile ilgili Hadisler

Mikat ile ilgili Hadisler

Hadis No : 1171
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: İbnu Ömer (ra) dedi ki: “Hacc ayları Şevval, Zülkade ve Zilhicce’den de on gündür.”

Kaynak: Buhari, Hacc 33 (Tercüme, yani bab başlığı olarak senetsiz kaydetmiştir.)

 

Hadis No : 1172
Ravi: Hişam İbnu Urve
Tanım: Abdullah İbnu Zübeyr (ra) Mekke’de dokuz yıl ikamet etti. Bu esnada Zilhicce’nin hilali ile yüksek sesle telbiyeye başladı. (Kardeşi) Urve de onanla aynı şeyi yapardı.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 50, (1, 339)

 

Hadis No : 1173
Ravi: Kasım İbnu Muhammed
Tanım: Hz. Ömer (ra) Mekkelilere şöyle hitab etti: “Ey Mekkeliler! Ne oluyor da uzak diyardan gelenler saçları dağınık vaziyette iken sizler yağlanıyorsunuz? (Zilhicce) hilalini görünce siz de telbiyede bulunun.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 49, (1, 339)

 

Hadis No : 1174
Ravi:
Tanım: Ata’ya: “Mücavir (Mekke’de ikamet eden) hacc için ne zaman telbiyede bulunur?” diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “İbnu Ömer (ra) mütemetti olarak gelince, terviye günü, öğleyi kılıp, devesine bindi mi hacc için telbiyede bulunurdur.”

Kaynak: Buhari, Hacc 82, (Tercüme yani bab başlığı olarak kaydedilmiştir. Senetsizdir)

 

Hadis No : 1175
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: İbnu Abbas (ra) şunu söylemiştir: “Hacc için, sadece hacc aylarında ihrama girmek sünnettendir.”

Kaynak: Buhari, Hacc 33 (tercüme yani bab başlığı olarak kaydetmiştir)

 

Hadis No : 1176
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Medineliler Zülhuleyfe’de, Şamlılar Cuhfe’de, Necidliler Kam’da ihrama girer, telbiyeye başlar.”

Kaynak: Buhari, Hacc 8, 5, 10, İlm 52, İ’tisam 16; Müslim, Hacc 1347, (1182); Muvatta, Hacc 22, (1, 330); Ti

 

Hadis No : 1177
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Bir rivayette İbnu Ömer der ki: Bizzat işitmemekle beraber, bana söylendiğine göre, Resulullah (sav) buyurmuştur ki: “Yemenliler de Yelemlem’de ihrama girerler.”

Kaynak: Buhari, Hacc 8, İlm 52, İ’tisam 16; Müslim, Hacc 13-18 (1182)

 

Hadis No : 1178
Ravi:
Tanım: Buhari’de gelen bir diğer rivayette belirtildiği üzere, bir zat (Abdullah İbnu Ömer’e) gelerek: “Umre için nerede ihrama girmem caiz olur?” diye sorunca: “Resulullah (sav) mikat yerleri olarak Necidliler için Karn’ı, Medineliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi belirledi” demiş, başka bir mikat yeri zikretmemiştir.

Kaynak: Buhari, Hacc 3

 

Hadis No : 1179
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav), Medineliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi, Necidliler için Karnu’l-Menazil’i , Yemenliler için Yelemlem’i mikat yerleri olarak ta’yin etmiştir. Bu yerler, ora ahalileri ve oraya başka yerlerden hacc ve umre yapmak maksadıyla gelenler için mikat yerleridir. Bu söylenen mikat yerlerinin berisinde (yani mikatlarla Mekke arasında) bulunanlar için mikat, bulunduğu yerdir. Daha yakın yerde olanlar da böyledir. Nitekim Mekkeliler de Mekke’de ihrama girerler.”

Kaynak: Buhari, Hacc 7, 9, 11, 12, Cezau’s-Sayd 18; Müslim, Hacc 11, (1181); Ebu Davud, Menasik 9, (1737); N

 

Hadis No : 1180
Ravi:
Tanım: Bir rivayette şöyle denmiştir: “Kim (mikatlerin) berisinde ise, (niyeti) başlattığı yerde ihram giyer, öyle ki, Mekkeliler Mekke’de (ihrama girerler).

Kaynak: Buhari, Hacc 7; Ebu Davud, Menasik 9, (1737)

 

Hadis No : 1181
Ravi: Ebu’z-Zübeyr
Tanım: Hz. Cabir (ra)’e ihrama girme yerinden sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “Ben Resulullah (sav)’in bu hususta şöyle söylediğini işittim. “Medineliler’in ihrama girme yeri Zülhuleyfe’dir. Diğer yol Cuhfe’dir, Iraklıların ihrama girme yeri Zat-ı Irk’dır. Necidliler’in ihrama girme yeri Karni’l-Menazil’dir. Yemenliler’in ihrama girme yerleri Yelemlem’dir.”

Kaynak: Müslim, Hacc 18,(1183)

 

Hadis No : 1182
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Şu iki memleket (Basra ve Kufe) fethedildiği zaman Hz. Ömer (ra)’e halk gelip: “Ey mü’minlerin emiri! Resulullah (sav) Necidliler için Karn’ı (mikat olarak) tesbit etti. Orası bizim yolumuza sapa düşer. (Buradan) Karn’e gitmeye kalksak, bize zor olur!” dediler. Hz. Ömer (ra) onlara: “Öyleyse onun kendi yolunuzdaki hizasına bakın” dedi ve onlar için Zat-ı Irk’ı tesbit etti.

Kaynak: Buhari, Hacc 13

 

Hadis No : 1183
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) Iraklılar için Zat-ı Irk’ı mikat kıldı.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 9, (1739); Nesai, Hacc 22 (5, 125)

 

Hadis No : 1184
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) Meşrikliler için Akik’i mikat kıldı.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 9, (1740); Tirmizi, Hacc 17, (832)

 

Hadis No : 1185
Ravi:
Tanım: İmam Malik: “Bana ulaştığına göre, Resulullah (sav) Ci’rane’de umre için ihrama girdi” demiştir.

Kaynak: Muvatta, Hacc 27, (1, 331); Ebu Davud, Hacc 81, (1996); Tirmizi, Hacc 96, (935); Nesai, Hacc 104, (5

 

Hadis No : 1186
Ravi:
Tanım: Yine imam Malik’in, nazarında güvenilir (sika) bir kimseden rivayet ettiğine göre, İbnu Ömer (ra) İliya’da hacc ihramı giymiştir.

Kaynak: Muvatta, Hacc 26, (1, 331)

 

Hadis No : 1187
Ravi: Osman
Tanım: Hz. Osman (ra)’ın, bir kimsenin Horasan veya Kinnan’da ihrama girmesini mekruh addettiği rivayet edilmiştir.

Kaynak: Buhari, Hacc 33, (Bab başlığında, senetsiz olarak kaydedilmiştir)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu